REKRUTTERINGSPROCESSEN

JBS Vinderrekruttering rekrutterer gennem search, hvor vi selv finder egnede kandidater, og gennem selection, hvor vi annoncerer efter kandidater.

Det første møde:

Drøftelser og sparring er en vigtig forudsætning for at finde den rigtige person til enhver stilling. Vi er jeres sparringspartner gennem hele rekrutteringsforløbet.

I forbindelse med det første møde, hvor stillingen skal beskrives, kortlægger vi virksomhedens behov og forventninger til den nye medarbejder. Ligeså hvad medarbejderen kan forvente i form af ansvarsområder, arbejdsopgaver, kompetencer, udviklingsmuligheder og ansættelsesvilkår. Vi drøfter ligeledes, hvilken personlighed som, I mener, vil matche jobbet og virksomheden.

For at kunne yde den mest optimale sparring og rådgivning, beder vi jer beskrive virksomhedens marked, konkurrencesituation, produkter, ydelser, organisation, værdier, image og kultur. Sammen definerer vi de krav, som jobbet stiller til den nye medarbejders performance, teoretiske viden og praktiske erfaring samt personlige egenskaber og holdninger. Vi vurderer og rådgiver jer om, hvilken rekrutteringsmetode, der vil være den mest velegnet og hensigtsmæssige til den pågældende stilling. Endelig aftaler vi en tidsplan for processen, som i de fleste tilfælde kan gennemføres inden for to måneder.

Foranalysen:

For at kunne finde den rette kandidat til stillingen kræver det en solid og objektiv viden om jobbet og virksomheden. Den får vi gennem samtaler med relevante personer i jeres virksomhed.

Searchprocessen:

Med udgangspunkt i foranalysen og vores samtaler med jer udarbejdes stillingsopslag.

Derefter starter vi en systematisk søgning i vores netværk og i vores kandidatbank.

Når vi har fundet et antal relevante kandidater, kontakter vi dem telefonisk, undersøger om de er interesserede i at skifte job, og afholder et kort interview i forhold til jobprofilen.

Er der grundlag for at gå videre i processen, inviterer vi de relevante kandidater til et møde. På mødet bliver de informeret om forløbet i rekrutteringsprocessen, og på den baggrund afklarer vi, om de er kvalificerede. Ligeledes om de fortsat er interesserede i stillingen samt en dato for den næste samtale.

Referencer:

Allerede efter første samtale med en egnet kandidat indhenter vi referencer. På dette punkt adskiller JBS Vinderrekruttering sig fra de fleste andre rekrutteringsvirksomheder. Vi vil gerne kunne bruge referencerne i den næste samtale med kandidaten. Vi ønsker nemlig ikke at blive overrasket af dårlige referencer senere i processen.

De bedste kandidater:

Ofte bliver medarbejdere ansat alene ud fra deres teoretiske uddannelse og faglige erfaring. Vi er af den opfattelse, at en medarbejders værdier, holdninger og motivation er lige så afgørende for medarbejderens succes i jobbet som de faglige kvalifikationer. Derfor betyder kandidaternes performance og personlige egenskaber lige så meget som teoretisk viden og professionel erfaring.

Efter aftale gennemgår alle kandidater, der går videre i processen, en Disc eller 360-graders profilanalyse.

Sammen med referencer og tidligere indhentet information danner profilanalysen baggrund for endnu en samtale, hvor vi kommer meget tæt på kandidaternes personlige egenskaber, faglige kvalifikationer og erfaringer, karriereforløb og motivation.

På dette grundlag vurderer vi endeligt, hvordan de enkelte kandidater matcher virksomheden og organisationens behov.

Præsentation af kandidater:

For hver af de kvalificerede kandidater udarbejder vi et præsentationsmateriale, som indeholder en beskrivelse af kandidatens profil, uddannelsesforløb og karriere. Dette modtager I inden, at vi præsenterer kandidaterne til et møde.

Efter I har mødt kandidaterne og haft lejlighed til at danne jer et personligt indtryk af dem, træffer I valget omkring, hvem der skal være jeres nye medarbejder.

Når valget er truffet, forhandler virksomheden selv løn og ansættelsesvilkår med den valgte kandidat.

Afslag:

Når ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, kontakter vi de kandidater, der ikke får jobbet.

Det er afgørende for os, at alle kandidater får det bedst mulige indtryk af jer og den proces, som de har været igennem. JBS Vinderrekruttering er ambassadør for jeres virksomhed, og vi bestræber os på, at alle kandidater får en positiv oplevelse, uanset om kandidaten får tilbudt stilling eller ej.

Vi følger op og giver garanti:

Når vi har gennemført en rekruttering, måler vi altid virksomhedens og kandidatens tilfredshed med forløbet. Ligeledes følger vi op på ansættelsesforholdet hos virksomheden og den nye medarbejder efter 1 og 3 måneders ansættelse.

Vi yder gerne en garanti efter aftale. Dette betyder, at vi genbesætter stillingen ud fra samme stillingsprofil uden yderligere honorar, hvis ansættelsesforholdet, mod forventning, må ophøre på grund af faktorer, som relaterer til vores anbefaling af kandidaten.

For os er en ansættelse ikke en succes, før at kandidaten har været i den pågældende stilling i 12 måneder.

“For at opnå et særligt resultat, skal man ville netop dette resultat. Hvis man vil et særligt resultat, så vil man opnå det. Vi ansætter kun folk, der kan opnå resultater …”

Scroll to top